Ny recension av Towards a Pedagogy of Higher Education

En ny, mycket noggrann och otroligt detaljrik recension av Lotta Jons om Johannes Rytzler och min bok Towards a Pedagogy of Higher Education har precis kommit ut i tidsskriften Högre Utbildning.

https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/5254

Det är särskilt glädjande som författare att få läsa en så nyanserad och initierad kritik av sitt alster. Här beskrivs boken såväl strukturellt som argumentens detaljer, för- och nackdelar lyfts fram och de kritiska synpunkterna belyser konstruktivt hur boken kunde blivit bättre.

Här följer några favoritcitat:

”Högskolepedagogiken har hittills på det stora hela varit förvånansvärt frikopplad från utbildningsvetenskaplig teori och filosofi, så Magnússons och Rytzlers bok och teori om undervisning i högre utbildning är synnerligen välkommen. Den policyanalys som författarna genomför i bokens första del är övertygande och hjälper mig som läsare att få såväl överblick över som djupare förståelse för de krafter som opererat och de konsekvenser som uppstått i det att högre utbildning alltmer kommit att styras enligt NPM-ideologi.”

”Detsamma gäller analysen av hur detta spelat ut i den europeiska kontexten och argumenten för på vilket sätt Bolognaprocessen varit drivande i den hegemoniska ställning som CA-konceptet åtnjutit inom universitetspedagogisk praktik. Bokens första del är klargörande och givande på det sätt som bara texter skrivna av verkliga experter inom ett område kan skriva fram.”

”… Magnússons och Rytzlers förslag på universitetspedagogik grundlagd i didaktik och impregnerad med filosofisk pedagogik inte förtjänar något mindre än ett ”Äntligen!” Äntligen har någon visat hur högskolepedagogiken kan förankras i de teoretiska fundament och den terminologi som andra förgreningar av utbildningsvetenskap knyter an till.”

Inte minst tycker jag om slutorden:

”…även om deras resonemang i stycken blir lite väl utvecklade, så är behållningen av boken mäktig och dess bidrag till högskolepedagogisk forskning, utbildning och utveckling svår att överskatta.”

Boken går att beställa vartän ni beställer böcker, men tex pågår en 25% rabatt på Routledge egna sida https://www.routledge.com/Towards-a-Pedagogy-of-Higher-Education-The-Bologna-Process-Didaktik-and/Magnusson-Rytzler/p/book/9780367515058 Bäst vore såklart att ni inte lägger den höga summan ut själva utan ber ert närmaste universitetsbibliotek att köpa in den så att fler ska få tillgång till den.

För den som kan hålla sig kommer en billigare paper-back version av boken till hösten.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: