Andra publikationer/Other writing

Här finns debattartiklar, översättningen av Pedagogiska Manifestet,samt populärvetenskapliga artiklar.

Here, I’ve gathered some of my other writing, in particular debate articles on education politics, some popular-science summaries of research, and an Icelandic translation of a philosophical text on education.

Översättning/Translation

Biesta, G. & Säfström, C. A. (2019). Menntaávarpið (E: A manifesto for education). Published at Netla – an Icelandic online journal of education theory and research.
Translated in cooperation with Elsa Haraldsdóttir, Ph.D. student at University of Iceland.

Popular-science summaries

Magnússon, G. (2020) – Inkludering som policy – en sammanfattning av tre studier (E: Inclusion as policy – A summary of three scientific articles (Specialpedagogiska skolmyndigheten)  

Magnússon, G. (2019) – Hver ber ábyrgð á skóla án aðgreiningar? (E: Who’s responsible for inclusive education? in Icelandic, Kjarninn

Magnússon, G. (2019) – Har inkluderingen gått för långt? (E: Has inclusion gone too far? Skola och samhälle

Magnússon, G. & Rytzler, J. (2018) – Summary of a scientific article on Didaktik and higher education (in English, European Journal of Higher Education – Blog). 

Magnússon, G. (2016) –Särskilt stöd till elever i fristående grundskolor – A popular science summary of doctoral thesis (Skola och samhälle)

Debate articles

Magnússon, G. (13/3 2023). “Skolministern ägnar sig åt pseudoproblem” (Svenska Dagbladet also published at Skola och samhälle, 16/3 2023).

Magnússon, G. (19/12 2022). Marknadsstyrningen försämrar skolan i Eskilstuna (Market governande deteriorates Eskilstuna’s schools). Eskilstuna Kuriren

Magnússon, G. (17-19/10 2022) Artikelserie i tre delar om Tidöavtalets skolpolitik (Three part article-series on the education politics of the newly elected government). Skola och samhälle:

Magnússon, G. & Malmqvist, J. (7/6 2022). Slutreplik: Elever i behov av särskilt stöd behöver kvalificerad personal (Final reply: Pupils in need of support need qualified staff). (Dagens Arena – later also published at Skola och samhälle 20/6 2022

Magnússon, G., Malmqvist, J. and 45 other researchers (1/6 2022) Nytt bidrag ökar skolsegregation och minskar likvärdighet (A critique of a state financed support to segregated environments). (Dagens Arena – later also published at Skola och samhälle, 6/6 2022

Magnússon, G. (10/3 2022) – Kliv fram i debatten, forskare! (E: Step up in the debates researchers – on the responsibility of the intellectuals (Skola och samhälle

Magnússon, G. (13/9 2021) – Är politikerna mogna sitt ansvar för skolan? (E: Are politicians’ ready to bear responsibility for education? Skola och samhälle

Magnússon, G. (18/8 2021) – Politikerna måste ta sitt ansvar för skolan (E: Political failure of responsibility for schooling, Eskilstuna Kuriren

Magnússon (20/5 2021) – Hallands floder och skoldebattens stilistiska brister (E: The rivers of Halland and the stylistic flaws of the education debates, Skola och samhälle)

Magnússon (5/11 2020) – När likvärdigheten offrades till marknaden (E: When equity was sacrificed to the market, Skola och samhälle)

Magnússon, Rudbäck & Jensinger (15/9 2020) – Gravt förenklad att gängkriminaliteten är skolans fel (E: Response to a debate-article linking relativism to gang-crimilality, September 15th 2020, Göteborgsposten)

Magnússon (16/4 2020). Det krävs organiserad kamp för lärares villkor. (E: On the need of organized work for improved working conditions for teachers, Skola och samhälle)

Magnússon (27/8 2019) –Slutreplik: Värna de som håller ihop skolsystemet (E: Final response: take care of those who hold the education system together, Dagens Arena)

Magnússon (26/8 2019) –Sluta svartmåla lärarna (E: Article on disrespectful discourse about teachers and their responsibility and prerequisites, Dagens Arena)

Magnússon (23/11 2018) – Onyanserad kritik leder inte framåt (E: On the lack of nuance in critique of pedagogy, Pedagogiska magasinet)

Magnússon (27/9 2018) – Om kuddflickor ofh inkluderingsprincipen (E: On inclusive education and the notion of ”pillow girls”, Skola och samhälle)

Magnússon (14/6 2018) – Replik på “Lärarutbildningen gör ingen nytta” (E: Response to a debate article about the usefulness of teacher education, Skola och samhälle)

Magnússon (17/5 2018) – Kräv ordning och reda i skolpolitiken (E: Demand order in the education politics -on political suggestions in the election cycle of 2018, Skola och samhälle, later also published at alltinget.se 22/5 2018)

Magnússon (21/3 2018) – Menntamál milli steins og sleggju. (E: Education between rock and a hard place, On political suggestions for marketization in the Icelandic education system, in Icelandic, Kjarninn)

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: