Om mig/About me

(English below)

Jag är Docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inr. specialpedagogik vid Uppsala universitet. Jag arbetar för närvarande som post-doc. forskare vid Universitetet i Oslo.

Mina forskningsintressen handlar om inkludering och särskilt stöd, skolans marknadisering, utbildningsreformer och policier, utbildningspolitik, pedagogisk filosofi och didaktikt, undervisning i högre utbildning och om specialpedagoger och speciallärare. Jag har också skrivit om teori och metod i utbildningsvetenskaperna, om utbildningens politiska styrning och om den svenska skoldebatten.

Jag har lärarexamen (B.Ed.) från Akureyri Universitet på Island (2002), en magisterexamen (fil.mag.) i internationell och jämförande utbildningsforskning och är legitimerad lärare både på Island och i Sverige. Jag tog min doktorsexamen från Mälardalens Högskola (numera universitet) i didaktik (2015).

Min undervisning har främst ägt rum inom lärarutbildningsprogrammen och speciallärarutbildningarna förutom en del uppdragsutbildningar. Jag undervisar om specialpedagogik, inkludering, ledarskap, utbildningens organisation och om utbildningsreformer, samt om teori och metod i forskningen. Jag handleder även fyra doktorander för närvarande.

För närvarande bedriver jag forskning inom POLNET projektet vid Universitetet i Oslo, ett internationellt och jämförande projekt som jämför hur policydokument och utbildningsreformer skapar och legitimerar de kunskaper de refererar till i Norden. Projektet finansieras av Norges forskningsråd. Jag forskar även inom projekten “Från Salamanca till Pisa”, ett projekt om specialpedagoger och speciallärare i Sverige och i Tyskland och “Ledarskapets autonomi”, en jämförande studie om skolledares arbete i Sverige, Finland, och på Island. Båda projekten finansieras av Vetenskapsrådet.

Jag deltar aktivt i den offentliga debatten om skola och skolpolitik och är medlem i redaktionen (samt ansvarig utgivare) för skolaochsamhalle.se, en debattsida om utbildningspolitik och skola. Länkar till mina essäer, debattartiklar och populärvetenskapliga texter finns bland listorna till mina publikationer, så även länkar till intervjuer i media m.m.

Här finns en länk till mitt CV

About me

I’m an Associate Professor in Education and a Senior Lecturer in Pedagogy and Special Education at Uppsala University and currently hold a two year postdoctoral fellowship at the University of Oslo.

My research interests are mainly focused on inclusive education, marketization of education, education reforms, education policies, education politics, philosophy of education, teaching in higher education and on special needs educators. I’ve also written about theory and method in education research, on the political governance of education and about the Swedish education debates.

I have a Bachelor’s degree (B.Ed.) from Akureyri University, Iceland (2002) and a Master’s degree (Fil.Mag.) in International and Comparative Education from Stockholm University (2004) and am a certified teacher in both Iceland and Sweden. I did my Ph.D. in didactics from Mälardalen University (2015).

My current teaching is mostly within special education and the teacher education on topics such as inclusive education, children in need of special support, educational leadership, structures and reforms of education systems, research and methodology, and theories on learning and education. I also supervise four Ph.D. students.

I’m currently involved in the POLNET project, an international and comparative project about education reforms and education policies in the Nordic countries, financed by the Norwegian Research Council (further information here). I am also engaged in a comparative projects, “From Salamanca to Pisa” studying special needs educators in Sweden and Germany, and “Comparing leadership autonomy” in Sweden, Finland, and Iceland. Both projects are financed by the Swedish Research Council.

I participate actively in debates about education and am currently member of the editorial board of skolaochsamhalle.se, a debate site about education politics and education, and act as publisher (ansvarig utgivare) for the site. Links to my essays, debate-articles, and popular-science summaries can be found below among my publications as well as links to interviews with me in different media.

Here is a link to my CV

 

 

 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: