Videos

Här finns flera föreläsningar jag har hållit de senaste åren. Docentföreläsningen som ligger överst är på svenska, de övriga tre är på isländska.

Below are a few lectures I’ve held in the past few years. The first one (from above) is the lecture I held when I became an associate professor at Uppsala University (in Swedish). The other three are from open lectures I held at University of Iceland (in Icelandic).

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: