Miscellaneous topics

Book chapters (theory and method in education research)

Magnússon, G. (forthcoming). Jag vill förstå… Om teorins roll i avhandlingar. Inofficiellt bokprojekt. Karlstad: Karlstad universitet.

Magnússon, G. & Nygren, T. (2021). Vetenskap och teori i tillämpning inom utbildningsvetenskaperna. I Nygren, T. (red) Vetenskap och teori inom utbildningsvetenskaperna. s. 42-80. Stockholm: Natur och Kultur. 

Book review

Magnússon, G., Nordmark, J. & Rytzler, J. (2018). Pedagogikens centrala frågor. En läsning av Klaus Mollenhauers Forgotten Connections. On Culture and Upbringing. Utbildning & demokrati 27(1), 151-161.    

Translation  

Biesta, G. & Säfström, C-A. (2019). Menntaáavarpið. Veftímaritið Netla: https://netla.hi.is/menntaavarpid/  A translation of “A Manifesto for Education” by Gert Biesta & Carl-Anders Säfström (2010) to Icelandic. Translated in cooperation with Elsa Haraldsdóttir, Ph.D. student at University of Iceland 

Literary Essays

Magnússon, G. (17/12 2022) Finding calm in the desolateness of atheism – (Literary essay in Magasin Opulens)

Magnússon, G. (12/2 2022)     All the days… (Literary essay in Magasin Opulens

Magnússon, G. (29/1 2022)     Time and Water (Literary essay in Magasin Opulens

Magnússon, G. (21/12 2019)   On death and mental health (In Icelandic, Kjarninn

Invited discussant at conference symposia

Magnússon, G. (2022) Discussant´s comments, symposium within the conference: Differentiation renaissance: revisiting a powerful and multilayered concept of education. Uppsala University, 2022.

Magnússon, G. (2022). Comparative issues regarding segregation and the teaching profession. Comments from the discussant at the symposium: Urban segregation and everyday life in schools in disadvantaged areas, NERA, Reykjavík 2022.

Magnússon, G. (2019). Social sustainable development and education research. Comments from the discussant at the symposium Research on social sustainability in education, NERA, Uppsala 2019.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: