Vetenskapliga artiklar/Peer-reviewed articles

Här nedan finns länkar till granskade vetenskapliga artiklar jag författat. De flesta finns open access, kontakta mig om du behöver komma åt någon av de andra.

Below are links to peer reviewed articles I’ve authored and co-authored. Most of them are published open access, but feel free to contact me for PDFs of those that are not O.A.

2022

Magnússon, G. (2022). From Salamanca to Sweden: Inclusive Education as Policy in Transit. International Encyclopedia of Education 4th ed.

2021

Magnússon, G. & Pettersson, D. (2021). Imaginaries of Inclusion in Swedish Education. Oxford Research Encyclopedia of Education.

Magnússon, G. & Sims, C. (2021). Inkludering och särskild begåvning. Förutsättningar och dilemman i rådgivande policydokument. Utbildning & Demokrati 30(1) p. 97-118.

Miškolci, J., Magnússon, G., Nilholm, C. (2021). Complexities of preparing teachers for inclusive educationComplexities of preparing teachers for inclusive education: case-study of a university in Sweden. European Journal of Special Needs Education. 36(4). p. 562-576.

2020

Magnússon, G. (2020). Inclusive education and school choice: Lessons from Sweden. European Journal of Special Needs Education. 35(1). 25-39.

Rytzler, J. & Magnússon, G. (2020). Didaktik som lärarutbildningens innehåll och form. Motstånd, utmaningar och möjligheter. Utbildning & Demokrati 29(1). p. 49-64.

2019

Magnússon, G. (2019). An Amalgam of Ideals: Images of Inclusion in the Salamanca Statement. International Journal of Inclusive Education 23(7-8). p. 677-690.

Magnússon, G. & Rytzler, J. (2019). Approaching higher education with Didaktik: university teaching for intellectual emancipation. European Journal of Higher Education 9(2) p. 190-202.

Magnússon, G., Göransson, K. & Lindqvist, G. (2019). Contextualizing inclusive education in educational policy: the case of Sweden. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 23(6) p. 559-574.

Magnússon, G. & Göransson, K. (2019). Perimeters of, and challenges to, the jurisdiction of Swedish special educators: an exploration of free text responses. European Journal of Special Needs Education 34(3) p. 257-271.

Göransson, K., Lindqvist, G., Klang, N., Magnússon, G. (2019). Professionalism, governance and inclusive education. A total population study of Swedish special needs educators. International Journal of Inclusive Education 23(6). p. 559-574.

2018

Magnússon, G., Göransson, K. Nilholm, C. (2018). Varying access to professional, special educational support: a total population comparison of special educators in Swedish independent and municipal schools. Journal of Research in Special Educational Needs 18(4) p. 225-238.

2016

Magnússon, G. Representations of special support: Independent schools’ descriptions of special educational provision. European Journal of Special Needs Education, 31(2) p. 155-170

2014

Magnússon, G., Göransson, K. & Nilholm, C. (2014). Similar Situations? Special Needs in Different Groups of Independent Schools. Scandinavian Journal of Educational Research 59(4) p. 377-394.

2012

Göransson, K., Magnússon, G. & Nilholm, C. (2012). Challenging Traditions? Pupils in Need of Special Support in Swedish Independent Schools. Nordic Studies in Education 32(4) p. 262-280.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: