Essäer/Essays

Här har jag samlat mina publicerade essäer. Vissa av dessa handlar om utbildning och skolpolitik medan några är av mer litterär karaktär. Länkar finns i tidskrifternas namn.

Here, I’ve gathered some published essays. Some of these are on education and/or politics, some are of more literary character. Links to the essays are marked in the journal’s name.

Magnússon, G. (2022). Att hitta lugn i ateismens ödslighet (Finding calm in the desolateness of atheism – Literary essay in Magasin Opulens)

Magnússon, G. (2022). Alla dessa dagar (E: All the days… – Literary essay in Magasin Opulens

Magnússon, G. (2022). Tiden och vattnet (E: Time and water – Literary essay in Magasin Opulens

Magnússon, G. (2021). Extravaganta symboler för skolmarknadens problem (E: Extravagant symbols of the education market’s problems – Arena Essä

Magnússon, G. (23/10 2020). Det svenska skolimperiets fall (E: the fall of the Swedish education empire – Arena Essä

Magnússon, G. (2019). Dánarfregnir (E: On death and mental health, in Icelandic, Kjarninn

Magnússon, G. (2019). Populism och paranoia i den svenska skoldebatten (E: Populism and paranoia in the Swedish education debates – Arena Essä

Magnússon, G. Nordmark, J. & Rytzler, J. (2018). Pedagogikens centrala frågor: En läsning av Klaus Mollenhauers Forgotten Connections. On Culture and Upbringing. (A book review essay in Utbildning & Demokrati, 27(1) 151-161)

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: