Om politikernas oförmåga att axla sitt ansvar, del 3

Som jag har skrivit i några debattartiklar tidigare är det uppenbart att kommunpolitiker inte kan axla det ansvar de har när det kommer till långvarig förvaltning av utbildningsverksamheter.

Nu ska min kommun Eskilstuna dra ned u.t. 40 milj. i förskolan. https://ekuriren.se/bli-prenumerant/artikel/r3x3ywkr/ek-2m2kr_s_22

Huvudskälet menar man är färre barn (och därav minskade intäkter) men i samma stycke nämns även effektiviseringskrav och ”uteblivna statsbidrag” och det nämns även att eventuellt kan ett statsbidrag om 5 miljoner minska smällen.

Kommunerna verkar med andra ord lita på tillfälliga och tidsbegränsade statsbidrag för att få verksamheten att gå runt – det visste vi visserligen sedan tidigare – men medan det i sig ör helt ohållbart blir det ju helt befängt att använda personalstyrkan (som utökades med 100 barnskötare 2019) som reglage för undermåliga budgetprognoser.

Saken står mig nära, gift som jag är med en förskollärare som arbetar i ett utsatt område. Har även haft barn på förskolor och har flera bekanta som arbetar i verksamheterna. Jag ser och känner med andra ord hur svältfödd verksamheten är och har sett försämringen över tid.

Nu råkar Eskilstuna också ha en mycket lägre andel utbildade förskollärare än rikssnittet. Barngrupperna är marginellt mindre (obs än riksgenomsnittet) men det får sättas i relation till personalsammanssättningen och barngrupperna som allmänt är något tyngre än snittet.

Att minska ännu mer på redan svältfödd verksamhet är talande för politikernas prioriteringar och Eskilstuna lär ju bara vara ett exempel av många där groteska nedskärningar är att vänta i och med inflationen och elpriserna. Och politiska färgen spelar föga roll, här styr S och M.

Här är länkar till två av mina tidigare artiklar om Eskilstunapolitikernas oförmåga att hantera sitt ansvar. Men de spelar såklart ingen roll i sammanhanget – de fick ju inte ens repliker från de berörda.

https://ekuriren.se/debatt/artikel/politikerna-maste-ta-sitt-ansvar-for-skolan/lwp2g57r

https://ekuriren.se/debatt/artikel/marknadsstyrningen-forsamrar-skolan-i-eskilstuna-/jp37067l

Men det viktigaste är väl ändå det som personalen säger:

”Det blir nog inte många förskollärare kvar i kommunen. Vi har gått på knäna i åratal utan mer än klapp på axeln. Jag bryter mot skollagen varje vecka på grund av att jag inte får rätt förutsättningar. Vi vänder ut och in på oss för att överleva dagen”

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: