Ny bok publicerad!

I mars publicerades Towards a Pedagogy of Higher Education som min kollega Johannes Rytzler och jag skrivit vilket är resultat av ett teoretiskt orienterat forskningsarbete som fokuserat på högre utbildning samt pedagogik och didaktik som forsknings- och kunskapsområden. Arbetet har sina rötter i seminarieserien Seminarium X som vi var med och startade vid Mälardalens högskola och som jag koordinerade under åren 2015-2018

Detta arbete har redan lett till flera publikationer (se Rytzler & Magnússon 2020, Magnússon & Rytzler, 2018, 2019 samt Magnússon, Nordmark & Rytzler, 2018). I mars 2022 kom boken Towards a Pedagogy of Higher Education. The Bologna Process, Didaktik and Teaching (Magnússon & Rytzler 2022) och vi arbetar vidare med utveckling av artiklar och bokidéer.

Detta arbete argumenterar för vikten av teoretisk utveckling och stringens inom de pedagogiska och didaktiska områdena, inte minst vad gäller högre utbildning, samt ett kritiskt perspektiv på färdiga lösningar och naivt perspektiv på forskning kring undervisning och lärarutbildning. Vi kombinerar verktyg från läroplansteori (där vi betraktar utbildning som ett socialt system beroende av komplexa nationella och internationella processer och strömmar) med teoretiska och filosofisk läsningar som kan bidra till en radikal (om än inte ny) förståelse av utbildning och undervisning.

Här finns en intervju med Johannes om boken.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: