Ny antologi ute

Antologin Etiska perspektiv på specialpedagogers yrkesroll och värdepedagogiska praktik (Anna Öhman, redaktör) har äntligen kommit ut. Jag har ett kapitel i boken som tittar på inkludering som policy och resonerar kring huruvida meningen “inkluderingen har gått för långt” kan sägas vara sann.

Det förvånar nog få om jag spoilar slutsatsen att man nog inte kan påstå det.

Antologin är full med intressanta kapitel från flera forskare:

Kennert Orlenius, Solveig Magnus Reindal, Martin Hugo, Julie Allan, Joanna Giota och Ingemar Emanuelsson, Johan Malmqvist, Gunvie Möllås, Kristina Hellberg och Sofie Hammarqvist, Anders Jönsson och Lotta Leden, Susanne Hansson och Anne Lindblom samt Gudrun Holmdahl. Självklart har även redaktören Anna Öhman skrivit i boken. Två av kapitlen översattes av Susanne Uhler.

Boken är riktad till specialpedagoger och specialpedagogstudenter i första hand men den kan vara av intresse för andra av skolans yrkesgrupper också, elevhälsa, speciallärare, rektorer och lärare.

Länk till boken hos förlaget.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: